หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 09:49:55 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  จากนั้นไปดูที่ Probes ที่มีใน Dude

 22 
 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 09:46:30 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  จากนั้นให้ click ขวา เลือก create probe ใน บรรทัด Oid ที่เราต้องการสร้าง probe

  ภาพถัดมาให้ตั้งค่า integer value = 1 มีค่าเท่ากับ status up  ส่วนถ้ามีค่า 2 จะหมายถึง status down

 23 
 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 09:44:45 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ทดสอบ snmpwalk โดยใช้ Oid = 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 เพื่อค้นหา port status  โดยค่า Oid นี้สามารถใช้ได้กับ core switch mikrotik, HP, Cisco  แต่ ค่าตำแหน่ง port ของแต่ละ brand อาจไม่ตรงกันแนะนำให้ตรวจสอบก่อน  เช่น 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10  อาจหมายถึง status up / down ของ port10 บน switch

 24 
 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 09:39:27 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  หลังจากใช้ Dude มานานแล้ว ช่วงนี้เจองานเข้า Fiber ที่เป็น Uplink ระหว่าง Core Switch เสียหาย  แต่ Dude ไม่แสดงปัญหาที่เกิดขึ้น  เพราะ core switch ในระบบ  เชื่อมถึงกันแบบ Ring Loop และอาศัย Spanning Tree เป็นตัวกำหนดเส้นทางของข้อมูล
  ฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มการตรวจสอบการ Up/Down ของ Port เพิ่มเข้าไป  เพื่อให้ Dude ทำงานได้ดียิ่งขึ้น  มาเริ่มกันดีกว่าขั้นแรก  ใช้ snmpwalk ให้เป็นประโยชน์

 25 
 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 11:16:18 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
จากนั้นประยุกต์ต่อยอด ใส่ input box > batch file script  ยิงฟันยิ้ม

 26 
 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 10:52:56 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
มันต้องหาวิธีขี้เกียจๆเสียหน่อย  จัด code vbscript ดีกว่า
//////////////////////////////////
Set cloner = CreateObject("WScript.Shell")
cloner.run"cmd"
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys"telnet 1.2.3.4"
cloner.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys"admin"
cloner.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys"pass"
cloner.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 500

cloner.SendKeys"/user"
cloner.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 800

cloner.SendKeys"set [find name=admin] password=Newpass"
cloner.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 800

cloner.SendKeys"/"
cloner.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 800

cloner.SendKeys"quit"
cloner.SendKeys("{Enter}")

//////////////////////////////////

 27 
 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 10:21:37 AM 
เริ่มโดย sen - กระทู้ล่าสุด โดย sen
หลักการคราวๆ คือปรับ
- ปรับ Console Port ของ MT ให้เป็น serial remote access port
- ใช้ App จำลอง Port มาที่ฝั่ง PC  (ตามภาพ Virtual Port มาที่ COM3)
- จากนั้นเปิด HyperTerminal เชื่อมเข้า Virtual Serial Port ดังกล่าว

 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม

 28 
 เมื่อ: มกราคม 03, 2017, 11:35:41 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
กว่าจะคุมได้อย่างใจเสียหน่อย work ดี  มีเวลาจะใส่ code MT เสียหน่อย ^^

 29 
 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 05:06:22 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ขึ้นกับ firmware ของ router รองรับ usb aircard ไหมครับ

 30 
 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 01:40:13 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย LammMorison
ทำได้ทุกเครื่องไหมครับ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10