หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 12:44:03 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
Link อ้างอิงในการ config ต่างๆ
https://community.home-assistant.io/t/instruction-manual-configuring-the-mqtt-bridge-on-the-mosquito-broker-addon/339151

 2 
 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 12:38:27 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว  ทดสอบ start MQTT Broker นี้  สังเกต log ว่ามีอะไรผิดปรกติหรือไม่

 3 
 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 12:37:43 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ตัวอย่าง file acl.conf

acl_file /share/mosquitto/accesscontrollist

* ตั้งค่าชี้ไปยัง file accesscontrollist  เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง MQTT broker ชุดนี้

ตัวอย่าง accesscontrollist

#user mqtt
topic readwrite #


 4 
 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 12:35:23 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ตัวอย่าง mosquitto.conf ที่ใช้

connection bridge-01
address <Remote HassOS IP>:1883
remote_username <remote_user>
remote_password <remote_pass>
topic # out 0
topic # in 0

*อยากเชื่อม broker มากกว่านี้สามารถเพิ่ม config ที่นี่ได้
*connection คือชื่ออ้างดิงของการเชื่อม Broker ชุดนี้  ตั้งเป็นอะไรก็ได้

 5 
 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 12:31:27 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
จากนั้นต้องสร้าง folder /share/mosquitto เพื่อเก็บ file สำหรับ config ต่างๆ ดังนี้
1. mosquitto.conf สำหรับ config เชื่อม MQTT Broker ชุดอื่นๆ
2. acl.conf สำหรับกำหนด file สิทธิที่จะให้เข้าถึง MQTT Broker นี้
3. accesscontrollist สำหรับ user, สิทธิในการอ่านเขียน

 6 
 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 12:21:59 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  เนื่องจากมี Home Assistant มากกว่า 1 ชุด  และมีการใช้ MQTT ในแต่ละเครื่อง  จึงอยาก Link MQTT ระหว่างกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการดึงค่า parameter ระหว่าง device ในระบบ  HassOS ที่ใช้งาน Version 6.4  เริ่มแรกต้องแก้ไข configuration บน Mosquitto broker ดังนี้

logins:
  - username: mqtt
    password: mqtt
customize:
  active: true
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
anonymous: false

 7 
 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 01:40:38 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  เปิดการทำงาน intel ใน X11 ทำให้ตัวเลข score default ของ glmark2-es2 ขยับมาเป็น 580

 8 
 เมื่อ: เมษายน 08, 2021, 12:15:08 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  ทดสอบกันเล็กน้อยที่ ค่า default ของ glmark2-es2 ได้คะแนน 148

 9 
 เมื่อ: มีนาคม 28, 2021, 08:38:23 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ผลการทดสอบ Link https://www.youtube.com/watch?v=3IQienIeTBE 

 10 
 เมื่อ: มีนาคม 28, 2021, 08:35:14 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
   หลังจากเตรียมความพร้อมแล้ว Step การติดตั้งดังนี้
   1. ติดตั้ง OS ลง MicroSD หรือ eMMC
   2. ติดตั้ง MultiBoot ลงใน MicroSD หรือ eMMC โดยใช้คำสั่ง dd if=u-boot.bin of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=1 conv=fsync (File u-boot.bin จะได้จาก Link Download MultiBoot)
   3. copy file ODROIDBIOS.BIN ลงที่ Root Paritition แรกของ MicroSD หรือ eMMC กรณีของ Hardkernel คือ boot partition
   4. Reboot ระบบเพื่อทดสอบการใช้งาน MultiBoot ในกรณีที่ OS รองรับการทำงานของ MultiBoot OS จะแสดงขึ้นเองอัตโนมัติ  ส่วน Armbian ไม่รองรับการ Scan แบบ Auto นี้  แต่สามารถใช้ kboot.conf ช่วยให้ใช้งานกับ MultiBoot นี้ได้  ตำแหน่งการติดตั้ง kboot.conf เป็นเงื่อนไขแบบเดียวกับการติดตั้ง ODROIDBIOS.BIN

* ตัวอย่างรูปแบบ ที่ใช้ปรับแต่ง File kboot.conf
 [Label]=[path kernel] initrd=[path initrd] dtb=[device tree] root=[cmd boot arg]
Armbian=/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd.img dtb=/boot/dtb/amlogic/meso64_odroid_c4.dtb root=/dev/sda1 rootwait ro quiet

หน้า: [1] 2 3 ... 10