หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 01:40:38 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  เปิดการทำงาน intel ใน X11 ทำให้ตัวเลข score default ของ glmark2-es2 ขยับมาเป็น 580

 2 
 เมื่อ: เมษายน 08, 2021, 12:15:08 AM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  ทดสอบกันเล็กน้อยที่ ค่า default ของ glmark2-es2 ได้คะแนน 148

 3 
 เมื่อ: มีนาคม 28, 2021, 08:38:23 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ผลการทดสอบ Link https://www.youtube.com/watch?v=3IQienIeTBE 

 4 
 เมื่อ: มีนาคม 28, 2021, 08:35:14 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
   หลังจากเตรียมความพร้อมแล้ว Step การติดตั้งดังนี้
   1. ติดตั้ง OS ลง MicroSD หรือ eMMC
   2. ติดตั้ง MultiBoot ลงใน MicroSD หรือ eMMC โดยใช้คำสั่ง dd if=u-boot.bin of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=1 conv=fsync (File u-boot.bin จะได้จาก Link Download MultiBoot)
   3. copy file ODROIDBIOS.BIN ลงที่ Root Paritition แรกของ MicroSD หรือ eMMC กรณีของ Hardkernel คือ boot partition
   4. Reboot ระบบเพื่อทดสอบการใช้งาน MultiBoot ในกรณีที่ OS รองรับการทำงานของ MultiBoot OS จะแสดงขึ้นเองอัตโนมัติ  ส่วน Armbian ไม่รองรับการ Scan แบบ Auto นี้  แต่สามารถใช้ kboot.conf ช่วยให้ใช้งานกับ MultiBoot นี้ได้  ตำแหน่งการติดตั้ง kboot.conf เป็นเงื่อนไขแบบเดียวกับการติดตั้ง ODROIDBIOS.BIN

* ตัวอย่างรูปแบบ ที่ใช้ปรับแต่ง File kboot.conf
 [Label]=[path kernel] initrd=[path initrd] dtb=[device tree] root=[cmd boot arg]
Armbian=/boot/vmlinuz initrd=/boot/initrd.img dtb=/boot/dtb/amlogic/meso64_odroid_c4.dtb root=/dev/sda1 rootwait ro quiet

 5 
 เมื่อ: มีนาคม 28, 2021, 08:20:53 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  หลังจากได้ทดสอบ ODROID C4 มาพักใหญ่  สิ่งนึงที่รุ่นนี้สามารถทำได้คือการใช้งาน MultiBoot ซึ่งวิธีการนั้นจะใช้หลักการทำ OS ขนาดเล็กใส่เข้าไว้ใน MicroSD
หรืแ eMMC แทน Storage ขนาดเล็กใน SBC รุ่นใหม่ๆเริ่มมีกัน  เช่น ODROID N2
  วิธีการทำ  เริ่มด้วยการใช้ OS ที่รองรับ Petitiboot  เช่น OS จาก Hardkernel, CoreELEC เป็นต้น  ส่วน Armbian จากการทดสอบทำได้เป็นแค่ OS ทางเลือกต้องรอทางทีม Armbian พัฒนาต่อไป (ปัญหาจาก U-Boot ที่ใช้งานไม่รองรับ)
   ตัวอย่าง Link Download OS http://ppa.linuxfactory.or.kr/images/raw/arm64/
   Link Download MultiBoot http://ppa.linuxfactory.or.kr/images/petitboot/odroidc4/


* Link ข้อมูล Update MultiBoot(Petitboot) https://forum.odroid.com/viewtopic.php?p=315967#p315967

 6 
 เมื่อ: มีนาคม 25, 2021, 06:27:27 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
ผลการทดสอบระบุความละเอียด 1920x1080

 7 
 เมื่อ: มีนาคม 25, 2021, 06:26:18 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  ผลการทดสอบ glmark2-es2 บน os armbian + ubuntu desktop ทำงานบน gnome+xorg ใช้ driver panfrost G31  แบ่งการทดสอบดังนี้
    - run glmark2-es2 ได้ค่า score 59
    - run glmark2-es2 --off-screen ได้ค่า score 384
    - run glmark2-es2 --off-screen -s 1920x1080 ได้ค่า score 153
    - run glmark2-es2 -s 1920x1080 ได้ค่า score 25

 8 
 เมื่อ: มีนาคม 23, 2021, 07:45:10 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  หลังจากได้ลิ้มรสการปลดปล่อยของ linux รุ่นใหม่ๆ  บน linuxfactory (hardkernel) สามารถรีดพลัง gpu ขึ้นไปได้อีก 6 เท่าเมื่อเทียบกับ armbian  แต่พบปัญหามากมาย style linux จนต้องมาลิ้มลอง manjaro (archlinux) ทำให้งานงอกกันเลยทีเดียว  เหมือนชีวิตจะง่ายถ้าทำตามกติกา เช่น บังคับต้องใช้ manjaro x86_64 บน native -*-

 9 
 เมื่อ: มีนาคม 19, 2021, 03:34:06 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
  จากการทดสอบ glmark2-es2 แบบไม่เจาะจงความละเอียดได้ตัวเลขผลการทดสอบคือ 79  แรงห่างชั้นกับ RK3399 แยะมาก  แต่ได้ความเสถียรและเย็น

 10 
 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 12:32:37 PM 
เริ่มโดย cluangar - กระทู้ล่าสุด โดย cluangar
คำสั่งที่ใช้ทดสอบ ดังนี้
 - ปล่อยค่า default, ปิดจอ  glmark2-es2 --off-screen  ได้ค่า 833
 - ปล่อยค่า default glmark2-es2 ได้ค่า 503
 - ตั้งค่าการแสดงผล 1920x1080 แต่ปิดจอแสดงผล glmark2-es2 -s 1920x1080 --off-screen ได้ค่า 309
 - ตั้งค่าการแสดงผล 1920x1080 glmark2-es2 -s 1920x1080 ได้ค่า 164

หน้า: [1] 2 3 ... 10